Információk, jelentkezés

A magyarországi Charis Bibliaiskola

Sok éves fordítási és szinkronizálási munkák után 2015 februárjában elindult a magyarországi Charis Bibliaiskola, mely online és kombinált formában működik hazánkban.

Becslések szerint a keresztény fiatalok 91 százaléka veszíti el hitét egy évvel azt követően, hogy elkezdenek egy világi főiskolát vagy egyetemet. Habár szükségük van világi oktatásra ahhoz, hogy beteljesítsék elhívásukat, hisszük, hogy minden keresztény fiatalnak szükséges lenne az első évfolyamot elvégeznie a Charis Bibliaiskolában, hogy hitük biztos alapokra épüljön, mielőtt bármilyen vállalkozásba kezdenek a világban.
Szeretnénk, hogy tanulóink megerősödjenek hitükben és az Igében, hiszen erre nagy szükségük lesz az eljövendő időkben. Szívünk vágya, hogy tovább vigyék a hit és a kegyelem üzenetét.

Az online kurzust számos, igazán alapos okból ajánljuk:

 • személyes növekedés
 • otthoni, egyéni vagy csoportos bibliatanulmányozás
 • gyülekezeti bibliaiskola
 • vezetőképzés

Akár missziós feladatokra készülsz, akár csak saját fejlődésed érdekében tanulmányozod ezeket a kiváló tanításokat, a CBC kurzusai kitűnő lehetőség számodra!

Bibliaiskolánk online képzésére a jelentkezés folyamatos!

Az első éves tanulmányok Online Képzési Rendszerünkben vagy Kombinált képzési formában* (online tanulás + havi egy kontakt nap) végezhetők.

(*A Kombinált képzések általában évente ősszel indulnak megfelelő számú jelentkező esetén)

Andrew Wommack és munkatársai a Coloradói Charis Bibliaiskolában rögzített leckékből több mint 370 órányi tananyagot állítottak össze. Minden tárgy (modul) 8 x 45’-50’ videó tanítást, jegyzetet és tesztet tartalmaz. Az első évfolyam 42 modult tartalmaz. A modulok feldolgozása önellenőrző teszek kitöltésével zárul, melyek átlaga szükséges, hogy 70% vagy annál jobb eredmény legyen. Az első év 42 moduljának sikeres elvégzése után a hallgatók oklevelet kapnak. A Charis Bibliaiskola Magyarországon jelenleg nem akkreditált iskola.

Az első éves kurzus tartalma modulonként a következő:

 • Biztos alap I/II,
 • A megigazulás alapjai I/II,
 • Galata levél,
 • Római levél,
 • Szent Szellem I-II-III,
 • Alapvető bibliai tanítások,
 • A prosperáló lélek megalapozása,
 • Végezetül testvéreim (Efezusi levél),
 • Imaszolgálat,
 • Kapcsolat Istennel I/II-III/IV,
 • Elfogadás Istentől I/II.-III/V.,
 • Bevezetés a Bibliába,
 • Jézus szolgálata I-II,
 • A Szellem gyümölcse,
 • Gyógyítás,
 • Tanítványság kurzus I-II-III.,
 • Az Újszövetség alapvető igazságai,
 • Uralkodjon a szabadság,
 • Az evangélium lényege,
 • Ószövetség áttekintés I-II-III-IV-V-VI,
 • Dicsőítő életforma,
 • Bibliai Szövetségek,
 • Mi a hit?,
 • János első levele,
 • A hegyi beszéd I-II.,
 • Izrael

A képzés nem szükségszerűen ér véget az első évfolyam 42 modult tartalmazó tananyaggal, hanem második évfolyamon folytatható, az u.n. “kombinált” képzés keretében. Ez 24 modul otthoni, egyéni elsajátítása mellett, havi egy konzultációs napot, sok-sok interakciós órát, és egy közös missziós utat is magában foglal. A második évfolyam már inkább az aktív szolgálatra készíti fel a jelentkezőket. (A második évfolyam magyarországi teljesítésének előfeltétele az első évfolyam sikeres elvégzése)

Tandíj

A bibliaiskola díjának kiegyenlítése banki átutalással történik a Charis Alapítvány számlájára.

Számlaszám: Charis Alapítvány CBC 11737007-21175347-00000000 (átutaláskor a közleményben a pontos név és például “regisztráció”, „1 részlet”, stb. feltüntetendő!)
Külföldről történő utalás esetén:
Kedvezményezett: Charis Alapítvány CBC
IBAN: HU72 1173 7007 2117 5347 0000 0000
SWIFT code: OTPVHUHB
Bank címe: OTP BANK, H-1051 Budapest, Nádor utca 16.

A hallgató jelentkezése, a jelentkezési csomag beküldésével és az egyszeri, vissza nem térítendő regisztrációs díj átutalásával történik, ami 7.500 Ft/fő. Ez a díj az Online, illetve a Kombinált Képzés esetén megegyező. Ha a hallgató az első évfolyam sikeres befejezése után folytatni kívánja tanulmányait a második évfolyamon, akkor a regisztrációs díjat nem kell még egyszer befizetnie.

A kurzus részletfizetési lehetősége és ütemezése attól függ, hogy a hallgató Online, vagy Kombinált Képzésben vesz részt.

A Kombinált Képzés költségei és kiegyenlítése

Kombinált képzésben egy tanév két év alatt végezhető el. Egy tanév összesen 42 modult tartalmaz, egy modul 8 előadást jelent, melyek egyenként kb. 50 percesek. A tandíjat egyben, vagy két év alatt, évente 4-4 egyenlő részletben lehet befizetni.

A tandíj összege negyedévenként fizetve 8×47.500 Ft (összesen 380.000 Ft). Egyben befizetve 342.000 Ft, amely 10% kedvezményt tartalmaz.

A tandíj tartalmazza a tananyaghoz való hozzáférést a Bibliaiskola digitális oktatási felületén, ahol a tanfolyami jegyzetek is megtalálhatók elektronikus formában.

A teljes képzés 2 éves, ami 3 vagy 4 naptári év alatt végezhető el.

Az Online Képzés költségeinek kiegyenlítése

Az online képzés is 42 modult tartalmaz. A tandíj összege nyolc részletben fizetve 8×47.500 Ft (összesen 380.000 Ft). Egyben befizetve 342.000 Ft, amely 10% kedvezményt tartalmaz.

Az Online rendszerben csak a Bibliaiskola első éves anyaga érhető el, amelyet maximum 2 év alatt kell a hallgatóknak elvégezniük.

Tandíjkedvezmények

– Egy összegben befizetett képzési díj esetén 10% kedvezményt adunk a tandíjból.
– Házaspárok esetén mindkét fél 10%-10% kedvezményt kap.
– További családtag beiratkozása esetén 10% kedvezményt adunk az eredeti árból.

Csoportos kedvezményt adunk abban az esetben, ha legalább 4 fő (nem családtag) egyszerre iratkozik be. A csoportvezetőnek 100%-ot kell megfizetni, a csoporttagoknak pedig 80%-ot. Ebben az esetben a csoportvezető kapja meg a tanítást, a tagok pedig csak jegyzetet és tesztet kapnak. A csoportos tanulásról a sikeres jelentkezés után a koordinátor ad útmutatást.

A KEDVEZMÉNYEK NEM VONHATÓK ÖSSZE!

Jelentkezés és további információ

Telefonon vagy emailen a Kapcsolat menüpontban (katt ide), vagy az alábbi űrlap kitöltésével: