1) A tájékoztató célja

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Charis Alapítvány (székhely: 9172 Győrzámoly, dr. Pécsi Gyula u 31. – továbbiakban, mint Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az alapítvány adatvédelmi és adatkezelési politikáját, valamint biztosítsa az érintett személyek jogainak tiszteletben tartását a személyes adatainak feldolgozása során.

A Szolgáltató a www.awme.hu (továbbiakban, mint Webshop) címen webshopot üzemeltet, melyen az érdeklődők, látogatók, regisztrálók, vásárlók és hírlevélre jelentkezők személyes adatait kezeli.

2) Adatkezelő megnevezése

Az adatokat a Szolgáltató kezeli:

Név: Charis Alapítvány

Levelezési cím: 9172 Győrzámoly, dr. Pécsi Gyula u 31.

Székhely: 9172 Győrzámoly, dr. Pécsi Gyula u 31.

Telefonszám: +36 96 604 112, +36 30 4749631

E-mail: awme@awme.hu

3) Kezelt személyes adatok meghatározása

3.1) Regisztráció

A webshopon történő vásárláshoz, bizonyos termékek nagykereskedelmi vagy professzionális árainak megtekintéséhez és megrendeléséhez felhasználói fiók létrehozása (regisztráció) szükséges. A regisztráció a megrendelésekhez szükséges, így az adatszolgáltatás szerződéskötés előfeltételét képezi.

Adatkezelés célja: a vásárlók azonosítása, vásárlásuk egyszerűsítése, személyre szabott hírlevél eljuttatása.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Grt. 6.§ (1) és GDPR 6. cikk (1) bek. (a) pontja)

Kezelt adatok: felhasználóinév, e-mail cím, név, számlázási cím (név, cím), szállítási cím (név, cím), telefonszám.

Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (felhasználói fiók törlése).

3.2) Hírlevélre való jelentkezés

A weboldalon a látogatóknak lehetőségük van hírlevélre jelentkezni.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Grt. 6.§ (1) és GDPR 6. cikk (1) bek. (a) pontja)

Kezelt adatok: e-mail cím, név.

Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozás.

3.3) Sütik (cookie)

A webshop a működése során egy vagy több sütit küld a látogató számítógépére. Ezek a sütik szükségesek a Webshop teljes körül üzemeléséhez és a felhasználó kényelmének biztosításához. Más sütik (külső szolgáltatók sütijei), a webshop statisztikai elemzéséhez szükségesek (Google Analytics). A Google Analytics rendszerét arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Az alkalmazott sütik  nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (a rendszer az éppen használt IP címet is csak részben rögzíti), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogató, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

3.4) Megrendelések kezelése

A Szolgálató a Webshopon lehetőséget ad az általa forgalmazott termékek megrendelésére. A megrendeléseket és a számlákat a Webshop és az ügyviteli rendszer tárolja az alábbiak szerint:

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. (a) pontja) és Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése.

Kezelt adatok: név, szállítási cím, számlázási cím, email cím, telefonszám, dátum.

Adatkezelés időtartama: Online rendszerben a megrendelések 2 évig vagy a felhasználó által megadott időtartamig kerülnek tárolásra. A számlák a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése szerint 8 évig történnek tárolásra.

3.5) Technikai adatok

A Webshopot kiszolgáló webszerver biztonsági és fejlesztési okokból technikai naplót vezet minden látogatásról, melyben rögzítésre kerülnek a meghívott webcímek, a látogató IP címe, böngésző információk. Az adatok 60 nap után automatikusan megsemmisülnek.

4) Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

4.1) Az adatokat első körben kizárólag a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni.

4.2) A Szolgáltató az adatokat nem teszi közzé, harmadik fél számára nem teszi elérhetővé (kivéve hatósági megkeresések)

4.3) A Webshop üzemeltetése, rendelés teljesítése esetén külső adatfeldolgozót vehet igénybe. (pl: könyvelő, szállítmányozási cég, informatikai rendszerfejlesztők, pénzügyi szolgáltatók)

4.4) Adatfeldolgozók megnevezése

  • Weboldal tartalomkezelés: Kálmán Mónika, 2310 Szigetszentmiklós, Irtás u. 9.
  • Futárszolgálat: GLS Hungary 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
  • Webhosting: ICON MÉDIA Kft. 6000 Kecskemét, Csóka u. 26.

5) Adatkezelés, elhelyezés és biztonság

A kezelt adatok elektronikus formában kerülnek tárolásra a webshopot kiszolgáló szerveren, melyet az ICON MÉDIA Kft. üzemeltet (6000 Kecskemét, Csóka u. 26.) illetve a konkrét rendelések és hozzá tartozó teljesítési dokumentumok a Szolgáltató üzletében tárolódnak.

A szolgáltató a tőle elvárható módon mindent megtesz a rendszerei, infrastruktúrája és ügyviteli folyamatai biztonságos működése érdekében, kifejezett tekintettel a személyes adatok védelmére.

6) Adatvédelmi incidensek kezelése

A szolgáltató minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban a Szolgáltató világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket.

7) Érintettek jogai

Az értintett

  • kérhet tájékoztatás a kezelt személyes adatokról
  • kérheti a kezelt adatok törlését, helyesbítését vagy módosítását
  • kérheti a személyes adatok korlátozását
  • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Kérelmeit email-ben az awme@awme.hu címen jelentheti.

8) Jogorvoslat

Az Érintett a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit awme@awme.hu e-mail címen, illetve a 9172 Győrzámoly, dr. Pécsi Gyula u 31. postai címen jelezheti a szolgáltató felé. Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. Ezen felül az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében, az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében a GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat. Az Érintettet megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség.