Nem elég ismerni Isten akaratát                                                                                                                          Január 3.

Lukács 1,34 „Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek?”(RÚF)

LUKÁCS 1,26-38

Hasonlítsd össze Mária kérdését és Gábriel válaszát azzal a kérdéssel, amit Zakariás tett fel Gábrielnek és azzal a válasszal, amit kapott! (Lk 1,18-20) A kérdések hasonlóak, ám a válaszok teljesen eltérőek.

Mária és Zakariás egyaránt megkérdezte, hogyan történnek majd meg ezek a csodák, de nyilvánvaló, hogy Mária hittel kérdezte, míg Zakariás hitetlenkedve. Teljesen világos a bibliai tanítás, miszerint a hitetlenség nem kedves Istennek (Zsid 11,6), ám az Úr nem bánja, ha tanulás céljából megkérdezzük Őt, hogy együttműködhessünk az életünkre vonatkozó akaratával.

Ábrám tudta: Isten akarata, hogy fia szülessen; de ő és Szárai a saját tervükkel álltak elő, ami sok fájdalmat okozott nekik és a világnak. (1Móz 16,1-6) Ábrám sok problémát elkerült volna, ha megkérdezi az Urat, hogyan fogja ezt a csodálatos eseményt megvalósítani.

Ha Mária nem kérdezi meg az angyalt, azt gondolhatta volna, hogy Jézus az ő és József természetes egyesülése révén fog megszületni. Ez súlyos hiba lett volna; és alkalmatlanná tette volna arra, hogy Isten használja őt.

Nem elég csupán ismerni Isten akaratát. Továbbra is keresnünk kell az Urat, amíg meg nem tudjuk, mi Isten terve ennek az akaratnak a megvalósítására.

 

Originally posted 2024-01-03 00:00:39.