Szolgálat a gyakorlatban                                                                                                                                                             Február 19.

Márk 1,31: „Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik.” (RÚF)

MÁTÉ 8,14-17; MÁRK 1,29-34; LUKÁCS 4,38-41

 

Hogyan szolgált Péter anyósa Jézus és a tanítványai felé? Leültette őket és prédikált nekik? Természetesen nem. Néha mégis úgy gondolják az emberek, hogy csak azzal szolgálhatunk másoknak, ha az Igével tanácsoljuk őket.

Péter anyósa nyilvánvalóan úgy szolgált feléjük, hogy kiszolgálta őket. Az itt szereplő szó ugyanaz, amit az Újszövetség kétszer úgy fordít, hogy diakónus, nyolcszor pedig úgy, hogy szolgál, szolgált, kiszolgál.

Azzal is szolgálhatunk az Úrnak, ha elvégzünk néhány egyszerű, hétköznapi feladatot, amit sokan jelentéktelennek tartanak. Jézus azt mondta, hogy nem marad jutalom nélkül még egy pohár hideg víz sem, amelyet az Ő nevében adunk. (Mt 10,42)

Sokan várják a fontos munkákat, ahol nagy hatást gyakorolhatnak, vagy sok elismerést kaphatnak, miközben napról napra számos kisebb lehetőség mellett mennek el. Isten országában azonban nem kapunk nagy lehetőségeket, amíg nem bizonyulunk hűségesnek a kis dolgokban. (Lk 16,10)

Ma kérd az Urat, hogy mutassa meg neked, hogyan szolgálhatsz másoknak azzal, hogy kiszolgálod őket!