Megváltónak született                                                                                                                                           Január 11.

Lukács 2,11: „Mert Dávid városában ma megszületett nektek a Megváltó, aki az Úr Krisztus.” (KJV)

LUKÁCS 2,8-20

Jézus nem felnőtt arra a feladatra, hogy Úr és Megváltó legyen; Ő annak született. Jézus a testben megjelent Isten volt. (1Tim 3,16) Milyen hatalmas rejtély!

Hogyan korlátozhatta magát emberi formára a Mindenható Isten? Még ha ezt is tette, hogyan kezdhette kisbabaként? Ezek a kérdések azt tükrözik, hogy az ember nem képes a teljes megértésre.

Az első templom felszentelésekor Salamon ezt mondta: „De vajon lakhat-e Isten a földön, együtt az emberekkel? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem!” (2Krón 6,18; RÚF)

Mennyivel kevésbé egy kisgyermek teste!

A válasz részben abban rejlik, hogy Isten Szellem. (Jn 4,24) A szellemeket nem korlátozza idő és tér. Jézus a szellemében az örökkévaló Isten volt, aki megteremtette a világegyetemet. Fizikai teste csak a „földi öltözéke” volt, amellyel megmutatta magát az emberiségnek. Jézus egész istensége belefért ebbe a testbe.

Jóllehet ezt még mindig nehéz felfognunk, mégis segít megértenünk, hogyan élhet maga Krisztus bennünk, hívőkben. (Kol 1,27) Ha Isten minden dicsősége belefért Jézus fizikai testébe, akkor Isten teljessége bennünk is lakozhat. (Jn 1,16) Hidd el, hogy Krisztus ma benned van!

 

Originally posted 2024-01-11 00:00:34.