Isten hitet kíván                                                                                                                                                         Január 10.

Lukács 2,7: „… és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (RÚF)

LUKÁCS 2,1-7

Milyen csodálatos beszámoló! A Mindenható Isten szűztől született, és egy jászolba fektették egy istállóban. Ki várná egyáltalán a világegyetem Teremtőjétől, hogy ilyen alázatos módon jöjjön el a világra?

Az emberek mindig igyekeznek a lehető legszélesebb körben hirdetni a dicsőségüket. Itt van az egyetlen, aki valóban hirdethetné a dicsőségét, ám Ő alázatosan jön. Nem azért, mert nem állt hatalmában másként cselekedni.

Dönthetett volna úgy, hogy másként születik; oly módon, amitől az egész teremtett világ térdre borulva imádja Őt. Alázatos pásztorok helyett kora leghatalmasabb és leghíresebb embereinek jelenthette volna be a születését. Istálló helyett a legfényűzőbb szállásokon kaphatott volna helyet. A mi Istenünk útja azonban nem ez. Az embereknek nem lett volna szükségük hitre, ha Jézus úgy jön, hogy az istensége nyilvánvaló.

Az Úr nekünk is kinyilatkoztathatná magát úgy, hogy azt ne tévesszük el, de ez nem lenne kedves Neki. Isten hitet kíván, és hit nélkül lehetetlen tetszeni Neki. (Zsid 11,6)

Ma legyünk tetszésére Mennyei Atyánknak, és hittel ismerjük el, hogy velünk van, mert megígérte! (Mt 28,20; Zsid 13,5)

 

Originally posted 2024-01-10 00:00:35.