A Charis Bibliaiskolában végzett Ricky Burge az elmúlt öt évben életeket formált át Afrikában Isten feltétel nélküli szeretetének és kegyelmének üzenetével. Ricky a saját átformálódását egy Istennel való erőteljes találkozás során tapasztalta meg.

Rickynek nehéz gyerekkora volt az Indiana állambeli Garyben. A szülei elváltak, amikor még csak nyolcéves volt. A legtöbb idejét egyedül töltötte, bandákba keveredett, kábítószert fogyasztott, rossz társaságba került.

Egy éjszakai bulizás és ivászat után egy elhagyatott házban ébredt: kirabolták és hagyták meghalni. Ez ébresztőként szolgált neki: felismerte, hogy változásra van szükség az életében.

Ricky az egyetlen emberhez fordult, akiben bízni tudott, az unokatestvéréhez, aki egy keresztény rap CD-t adott neki. Újra és újra meghallgatta a CD-t, és felfigyelt a Róma 3,12-re:

„Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem.”

Ez a vers segített neki felismerni, hogy mindnyájunknak szükségünk van Megváltóra, Isten pedig szereti és elfogadja őt. Elment az unokatestvére bibliaórájára. A csoport kézrátétellel imádkozott érte, és életében először találkozott Istennel. Ezután munkát talált és helyesen kezdett élni.

A szívében azonban Ricky ürességet érzett, és tudta, hogy Istennek van egy nagyobb célja a számára. Az egyik gyülekezeti vezető meghívta Andrew Evangéliumi igazságok konferenciájára Chicagóba. Ricky részt vett a konferencián, és úgy érezte, hogy Isten a Charis Bibliaiskolába hívja.

Hamarosan Coloradóba költözött, hogy beiratkozzon. Olvasta a Bibliát és figyelmesen hallgatott minden előadáson. Isten az Ézsaiás 58,12-höz vezette:

„Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá.”

Ezen az igén keresztül Ricky afro-amerikaiként párhuzamot látott az ő élete és az Egyiptomban nevelkedett izraelita Mózes élete között. Hamarosan rájött, hogy Isten Afrikába hívja. Látva a lelkesedését és az ajándékait, Mark Rove, a DEMO (az AWM egyik evangelizációs szervezete) igazgatója az afrikai DEMO vezetőjévé tette.

Afrikában Ricky a Tanítványság Evangelizáció programot használta, amit Andrew Wommack és Don Krow hozott létre. „Egyetlen olyan helyen sem jártam még, ahol az emberek megértik a kegyelmet – mondja. – A Tanítványság Evangelizáció programmal azonban növekedést látunk. Keresztényeket, akik újjászületnek. Többé nincsenek megrekedve. A szemük felnyílik. Az igazság szabaddá teszi őket.”

Öt év afrikai szolgálat után Ricky visszatért Coloradóba, hogy a Charis World Outreach csapatával dolgozzon. A hit és a kegyelem magjai, amiket elvetett Afrikában, még mindig hatékonyan érintik meg az emberek életét.

Köszönjük, Partnerek! A ti segítségetekkel tudunk Rickyhez hasonló vezetőket felnevelni, akik elmennek és megváltoztatják a világot.

Ricky története az alábbi weboldalon érhető el angol nyelven: https://www.awmi.net/video/series/destiny-stories/?episode=a-former-drug-dealer-is-transforming-africa-with-andrews-discipleship-evangelism-teaching-ricky-burge

Originally posted 2021-04-24 07:40:28.