Válaszd az örömet!                                                                                                                                                        Január 7.                                 

Lukács 1,46-47: „Mária így szólt: Magasztalja lelkem az Urat! Szellemem örvend megtartó Istenemben.” (KJV)

LUKÁCS 1,39-56

Mária itt egyértelműen különbséget tesz az Urat magasztaló lelke és az örvendező szelleme között.

A lelkünk az a részünk, amelyet a személyiségünknek tekintünk. Magában foglalja az értelmünket, az érzelmeinket és az akaratunkat. A szellemünk az a részünk, amelyik az üdvösség elnyerésekor megváltozik, és mindig szeretetben, örömben, békességben, türelemben, szívességben, jóságban, hűségben, szelídségben és önmegtartóztatásban működik. (2Kor 5,17; Gal 5,22-23) Ez igaz, függetlenül attól, hogy a lelkünk (az érzéseink és az érzelmeink) érzi-e vagy sem.

Sok hívő megvárja, amíg érzelmileg kedve támad arra, hogy dicsérje az Urat, mielőtt ténylegesen dicsőíteni kezdené Őt. Képmutatónak tartják, ha úgy tesznek, mintha örvendeznének az Úrban, ha ezt nem „érzik”. A szellemünk viszont mindig örvend az Úrban. Valójában álszent dolog az érzéseink után menni és nem magasztalni lelkünkkel az Urat, holott az újjászületett szellemünk már örvendezik Benne.

Újjászületett szellemünk mindig összhangban van az Úrral, és az Úr örömében jár. A testünket gyakran az uralja, amit lát és érez.

 

Néha nincs kedvünk az Urat dicsérni, de a döntés a lelkünké. Ha úgy döntünk, hogy dicsérjük az Urat, az érzelmeink követni fogják.

A döntés a tiéd. (5Móz 30,19)

Ma válaszd azt, hogy az Úr örömében jársz!

 

 

Originally posted 2024-01-07 00:00:07.