Az évnek ebben a szakában, amikor közeleg a Valentin-nap, sokan a szeretetre fordítják a figyelmüket.

Ez egy fontos kérdést vet fel: Mi a szeretet?

A szeretet témája meglehetősen összetett. Arról beszélünk, hogy szeretjük a fagylaltot vagy a süteményt, aztán arról, hogy szeretjük Istent. Azt mondjuk, hogy szeretünk valakit, de felkészülünk arra, hogy ez a szeretet idővel elhalványul.

Az emberi szeretet gyakran a szeretett személynek vagy dolognak tulajdonított értéken alapszik. Mindnyájan tudjuk, hogy az emberek és a dolgok idővel változnak. Így az emberi szeretet tovább fog lépni egy újabb személyre, aki értékesebbnek tűnik, mint a régi, akit egykor szerettek. Ez okozza a sok válást. Az emberi szeretet a saját vágyainak a kielégítésére törekszik.

Isten szeretete azonban nem az adott személy vagy dolog vonzerején alapul, sokkal inkább a szerető Isten szívében van – tekintet nélkül a szeretett lény állapotára. Isten szeretete minden férfihoz és nőhöz eljut; függetlenül a körülményeiktől, a szépségüktől és attól, hogy mit tesznek a szerető Istenért. Ez az Isten szívén alapuló feltétel nélküli szeretet, amely nem ismer korlátokat és határokat.

A Biblia kijelenti, hogy Isten szeretet. Úgy szeretett minket, hogy elküldte Jézust, aki meghalt értünk, hogy megszabadítson minket a bűntől és a haláltól. (János 3,16) Lehetséges, hogy Isten szeretete idővel elhalványulhat? Elég értékes vagy a szemében ahhoz, hogy a szeretete ne irányuljon valaki másra, aki jobban megérdemli?

Isten szeretete a szívéből fakad, végtelen és megingathatatlan. Ez a szeretet nem halványul el az idő múlásával. Ez a szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Ez a szeretet soha el nem múlik. (ld. 1Korinthus 13,4–8)

Amikor a szeretetet az érték szempontjából mérjük, mindnyájan kudarcot vallunk. Túlságosan is tisztában vagyunk a hibáinkkal és a tévedéseinkkel. Ha Isten csak az arra méltókat szereti, akkor mind veszélyben forgunk. Ez a különbség az emberi és az isteni szeretet között. Isten szeretete nem az érdemünkön vagy a teljesítményünkön alapul, hanem az Ő feddhetetlenségén és azon a döntésén, hogy az életét adta értünk.

Ugyanez az isteni szeretet él bennünk, mi pedig kinyilváníthatjuk mások felé. A mások iránti szeretetet ne arra alapozd, hogy mennyire tekinted őket értékesnek, hanem arra, hogy milyen határtalanul értékesek Istennek.

 

Barry Bennettről

Barry Bennett a Charis Bibliaiskola vezető oktatója. Ő és felesége, Betty Kay Mexikóban, Guatemalában és Chilében végzett missziós munkát. Barry 2007-ben érkezett az Andrew Wommack Ministrieshez és a telefonos ügyfélszolgálatnál dolgozott imaszolgálóként, mielőtt megkapta az oktatói állást. Barry szenvedélyesen tanítja Isten Igéjének gyakorlati igazságait.

Ha többet szeretnél megtudni a Magyarországon is működő Charis Bibliaiskoláról, látogass el a https://charis.hu weboldalra.

Originally posted 2021-03-02 08:25:34.