Adósságaink eltöröltettek                                                                         Február 15.

Lukács 4,19: „… hirdessem az Úr kedves esztendejét.” (RÚF)

LUKÁCS 4,16-30

Ezt az igerészt Ézsaiás próféta írta körülbelül 650 évvel korábban. Ezernyi alkalommal olvasták a zsidó zsinagógákban. Ám az, akiről ez a vers szól, még soha nem mondta ki. Jézus ezzel a kijelentéssel kezdte a jubileum – az örömünnep, a szabadulás – évét.

Az örömünnep évéről a 3Mózes 25 írt. Ekkor mindenki megműveletlenül hagyta a szántóföldjét, és megtartotta a nyugalom esztendejét az Úrnak. Az Úr csodálatos módon gondoskodott az emberekről az előző évben, és három éven át eltartotta őket, amíg újra be nem takarították a termést.

Ez a jubileum annyiban különbözött a többi szombatévtől, hogy minden adósságot elengedtek. Minden földbirtok visszakerült az eredeti tulajdonosához, és szabadon bocsátottak mindenkit, akit korábban rabszolgának adtak el. Ez az új kezdetek esztendeje volt.

Jézus szellemi jubileumot hirdetett. Most abban a korban élünk, amikor Istennel szemben minden adósságunk eltöröltetett, és visszakaptuk mindazt, amit az ördög ellopott tőlünk. A mi Urunk Jézus Krisztus megváltó munkája még a rabszolgaságunknak is véget vetett, és többé nem vagyunk az ördög igájában. Ez az örvendezés ideje.

Jézus a jubileumunk.