Isten Igéjének nincsenek korlátai                                                                                                 Február 14.

János 4,50: „Jézus így válaszolt: Menj el, a te fiad él! Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult.” (RÚF)

JÁNOS 4,46-54

Jézusnak nem kellett megérintenie a gyermeket. Nem kellett semmit hazaküldenie az apjával, hogy befolyásolja a gyógyulást. Csak szólt, és a fiú azonnal meggyógyult. (53. vers)

Ez a férfi több mint tizenöt mérföldet utazott Kapernaumtól Kánáig, hogy megtalálja Jézust. Tehát a fiú nem volt hallótávolságon belül, hogy Jézus szavai reménysugarat gyújtsanak a szívében, felszabadítva ezzel Isten erejét. Nem, Jézus kimondott szavának akkora ereje volt, hogy semmilyen akadály (idő vagy tér) nem hatott rá.

Ezt elég nehéz felfognunk. Egész életünket a fizikai korlátok megismerésével és az azokhoz való alkalmazkodással töltjük. Isten Igéjének, az Ige erejének azonban nincsenek korlátai. Jézus mindent a szavaival teremtett ebben a fizikai világban, és a teremtés mindenre reagál, amit mond.

Az Úr a zsidóknak adta az Igéjét, de ők nem hitték el. A Zsidó levél 4,2 szerint „nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták”. Mi is megkaptuk Isten szavait – a Bibliában. Ha hittel szóljuk Isten Igéjét, akkor ugyanazt az eredményt érjük el, mint Jézus.