Imádd Őt Szellemben!                                                                                                                               Február 12.

János 4,24: „Az Isten Szellem, és akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk.” (RÚF)

JÁNOS 4,4-26

Az ember elsősorban a fizikai és az érzelmi világban él, de Isten Szellem. (1Sám 16,7) Ahhoz, hogy igazi közösségben legyünk Istennel, szellemi szinten kell kapcsolódnunk Hozzá.

Hogy ez lehetővé váljon, Isten megváltoztatta a szellemünket. Az üdvösség elnyerésekor a szellemünk teljesen újjá lett. (2Kor 5,17) Most igaz és valóságosan szent. (Ef 4,24) Pontosan olyan, mint Jézusé, mert a mi újjászületett szellemünk az Úr Jézus Krisztus Szelleme. (1Jn 4,17; 1Kor 6,17; Róm 8,9; Gal 4,6)

Szellemünkben méltók vagyunk arra, hogy Isten elé járuljunk és félelem nélkül imádjuk Őt. A szellemünk az egyetlen részünk, amelyik méltó. Ezért szellemben és igazságban kell Őt imádnunk.

Amikor a kudarcainkon és a problémáinkon rágódva jövünk Isten elé, akkor nem szellemben közeledünk Hozzá. Nem a szellemünkkel van a probléma. Az újjászületett szellemünk tökéletes.

Van helye annak, hogy megemlítsük a problémáinkat és a kudarcainkat, de nem ez a részünk az, amelyik üdvözült és közösségben van Istennel. Az Atyával való kapcsolatunkat mindig arra kell alapoznunk, hogy Krisztus Jézus által kik vagyunk a szellemünkben.