Örök élet – az élet minősége                                                                                                            Február 5.

János 3,16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (RÚF)

JÁNOS 3,1-21

A legtöbb ember ennek a versnek arra a részére összpontosít, amelyik azt ígéri, hogy nem fogunk elveszni. Noha természetesen ez egy csodálatos ígéret, ennek az Igének nem ez áll a középpontjában. Jézus Földre jövetelének elsődleges célja nem a bűnök bocsánata volt, hanem az, hogy örök életet adjon nekünk.

A bűn elválasztott minket Istentől, így Jézus foglalkozott a bűnnel. Ám az, hogy megfizetett a bűnért, csak egy lépés volt végső célja felé, hogy megbékítse az embert Istennel. Ha valaki hiszi, hogy Jézus meghalt a bűneiért, de nem kerül Istennel abba a szoros közösségbe, amelyet Jézus elérhetővé tett, akkor nélkülözi az örök életet.

Az örök élet nem az élet hossza, hanem az élet minősége. Az örök élet az Atyával és Jézussal való bizalmas kapcsolat. (Jn 17,3) Sok embernek rossz szolgálatot tettek azzal, hogy azt mondták nekik: Jézus azért jött, hogy megbocsássa a bűneinket, és „pont”. Ha ez lett volna minden, amit tett, az csodálatos lett volna – és sokkal több, mint amit megérdemeltünk –, de sokkal kevesebb, mint amit valójában elvégzett.

Használd ki ma teljes mértékben az üdvösségedet, és lépj túl a bűneid bocsánatán a Mindenható Istennel való bensőséges kapcsolatba!