Az újjászületés élménye                                                                                       Február 4.

János 3,10: „Jézus így válaszolt: Te Izrael mestere vagy, és mindezt nem tudod?”  (KJV)

JÁNOS 3,1-21

A mesternek fordított görög szó valójában azt jelenti: oktató, doktor, tanító. Nikodémus nagyon művelt, tanult ember volt vallási kérdésekben, ám a leghalványabb fogalma sem volt arról, hogy miről beszél Jézus.

Kapcsolata Istennel teljesen elméleti volt. Sokat tudott Róla, de személyesen nem ismerte Őt. Jézus különleges egységben volt Istennel, és ez felkeltette Nikodémus érdeklődését. Isten Jézus Atyja volt, ez pedig Nikodémus számára idegen volt.

Jézus nem tanult emberektől, mégis úgy ismerte Istent, ahogyan korának teológusai és szemináriumot végzett tudósai nem. Megdöbbentette Nikodémust, amikor azt mondta neki, hogy Isten valódi megismerésének egyetlen módja az újjászületés.

Az első számú dolog, ami megkülönbözteti a kereszténységet a vallástól, az újjászületés élménye. Nem pusztán más tanaink vannak, mint a többieknek.

Felülről születtünk, és maga Jézus él a szívünkben. A kereszténység kapcsolat, nem vallás. Istennel mint Atyánkkal vagyunk közösségben. Egy újjászületett ember soha nem jön zavarba, amikor egy érvelő emberrel szembesül.