Isten szeretetének megosztása                                                                            Január 30.

Lukács 10,2: „Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (RÚF)

LUKÁCS 10,2

Általában úgy gondolják, hogy az evangélista olyasvalaki, aki szenvedélyesen vágyik arra, hogy az Úrhoz vezesse az embereket. Azonban minden hívőt be kell töltenie a lelkek iránti szenvedélynek. Az evangélium hirdetésekor nem csupán egy elméletet adunk át Istenről, hanem egy tényszerű beszámolót Isten emberekkel való bánásmódjáról, ahogyan azt az Ő Igéje kinyilatkoztatja, és amelynek legfőbb bizonyítéka Jézus feltámadása. Személyes bizonyságunk arról, hogy Jézus igazán bennünk él, az elméletből a valóságba helyezi Krisztust.

A korai keresztények bensőséges és az életüket megváltoztató módon tapasztalták meg Krisztus szeretetét. Ez motiválta őket arra, hogy Krisztus evangéliumával elérjék az általuk ismert világot – eredményesebben, mint a keresztények bármely nemzedéke azóta. Nem élvezték a modern technológia előnyeit, de megvolt az az előnyük, hogy telve voltak Krisztus szeretetével. Krisztus szeretetének megtapasztalása betölt minket Isten teljességével (Ef 3,19), és a tanúi leszünk annak, hogy a világ nem tud ellenállni. (Jn 13,35)

Manapság az egyház nagy hangsúlyt fektet az evangélizáció vagy a szellemi hadviselés technikáira. Úgy ösztönözzük az embereket bizonyságtevésre, hogy bűntudatot keltünk bennük vagy büntetést helyezünk kilátásba, ha nem teszik. Evangélizációnk nagyrészt éppen olyan halottá és terméketlenné vált, mint azoké a kultuszoké, akiknek a tagjai bekopogtatnak az ajtókon és érveikkel ráveszik az embereket a gondolkodásuk elfogadására. A korai keresztények sokkal nagyobb hatást gyakoroltak a világukra, mert telve voltak Isten szeretetével, és az motiválta őket. A mai gyülekezetnek meg kell újítania az Úrral való személyes kapcsolatát. Ha Pállal együtt elmondhatjuk, hogy Krisztus szeretete szorongat minket, akkor a világunkra is hatással leszünk az Úrért. Nem adhatjuk oda azt, amink nincs. Személyesen kell megismernünk és megtapasztalnunk Krisztus szeretetét, mielőtt megoszthatnánk másokkal.