Kétségeink eloszlatása                                                                                          Január 28.

János 1,46: „Származhat-e valami jó Názáretből? – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd meg!” (RÚF)

JÁNOS 1,43-51

Nátánaél olyan kétségekkel küzdött, amely ma is sokakat gyötör.

Javára szól azonban, hogy odajött az Úrhoz, és lehetőséget adott Neki, hogy bebizonyítsa, ki Ő.

Csak találgathatjuk, hogy mit látott Jézus, mit csinált Nátánaél a fügefa alatt (50. vers), de teljesen világos, hogy ez kétséget kizáróan bizonyította, hogy Jézus a Krisztus.

Jézus nem rótta meg Nátánaélt a kétségei miatt, hanem eloszlatta azokat. Az Úrnak van válasza minden kétségünkre. Álnokság nélkül kell lennünk az Úr előtt, mint ahogy Nátánaél volt (47. vers), és Hozzá kell jönnünk, amikor kétségek gyötörnek, ahelyett hogy menekülnénk Előle vagy kerülnénk Őt.

Jézus tudja, hogyan formált minket, és emlékszik rá, hogy porból vagyunk. (Zsolt 103,14) Nem bűn kételkedni, de bűnné válik, ha tápláljuk és fenntartjuk ezeket a kétségeket. Nátánaélhez hasonlóan kétségeinket az Úr elé kell vinnünk. Hagyjuk, hogy Ő foglalkozzon velük!