Az Ige kardja                                                                                                           Január 24.

Lukács 4,4: „Jézus így válaszolt neki: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden Igéjével.” (KJV)

MÁTÉ 4,1-11; MÁRK 1,12-13; LUKÁCS 4,1-13

Jézus minden kísértésre így válaszolt: „Meg van írva.” Isten Igéje a Szellem kardja. (Ef 6,17) Ez az egyetlen támadó szellemi fegyverünk.

Mivel Jézus Isten Igéje (Jn 1,1), bármit is mondott volna, az az Ige lett volna. Mondhatta volna, hogy „Tűnj innen!”, és az ördögnek mennie kellett volna; mégis háromszor idézte Isten írott Igéjét.

Ez bizonyosságot ad nekünk, hogy Isten írott Igéje elegendő számunkra. A Sátán legnagyobb kísértéseivel szemben Jézusnak semmi olyat nem kellett mondania, ami nem szerepelt már a Szentírásban.

Valószínű, hogy amikor Jézus visszatér a Földre és elpusztítja ellenségeit, csak azt az Igét fogja kimondani, amely már adott a Szentírásban. Nem csoda, hogy Sátán próbál minket eltántorítani Isten Igéjének tanulmányozásától és megismerésétől. Még a jó cselekedeteink is ártanak nekünk, ha visszatartanak bennünket attól, hogy igazán megismerjük a Bibliát.

Isten az Igéjének ezt a hatalmas fegyverét adta nekünk. Amikor hittel szóljuk az Igét, megrendül a pokol. Sátán és csatlósai már megtapasztalták, mire képes az Ige. Ismerik az erejét. Nekünk is ismernünk kell.