Tudnunk kell, hogy kik vagyunk                                                                                                                     Január 23.

Máté 4,3: „Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” (RÚF)

MÁTÉ 4,1-11; MÁRK 1,12-13; LUKÁCS 4,1-13

Sátán három kísértése közül kettő a következő szavakkal kezdődött: „Ha Isten Fia vagy.”

Jézus Isten volt, de emberi testben élt, amelynek növekednie kellett Isten ismeretében és bölcsességében. (Jn 1,1; 1Tim 3,16; Lk 2,52) Hit kellett ahhoz, hogy Jézus természetes értelme elhiggye a benne lévő Szellem bizonyságát, miszerint Ő a Messiás. Sátán a hite alapjait támadta. Ez minden bizonnyal kísértés lehetett Jézus számára, különben az ördög nem használta volna fel.

Sátán rendkívül fondorlatos a kísértéseiben. Látszólag arra próbálta rávenni Jézust, hogy tegyen csodát, ám valójában azt akarta elérni, hogy feladja a hitét abban, hogy ki Ő. Igyekezett rábírni Jézust, hogy Isten természetfeletti erejéből merítve bizonyítsa mindezt neki és Önmagának.

Jézussal ellentétben mi néha áldozatul esünk az ördög ármányának. Mondhatjuk, hogy az evangélium valamelyik igazsága mellett érvelünk, de gyakran csak önmagunk meggyőzésében reménykedünk. Aki igazán tudja, hogy ki ő és miben hisz, annak nem kell senkinek semmit bizonygatnia.

Az Ézsaiás 30,15 ezt mondja: „Mert így szól az Úr Isten, Izrael Szentje: A megtérés és a megnyugvás megmentene benneteket, a békesség és a bizalom az erősségetek lehetne…” (KJV) Engedd, hogy az Úr építse a hitedet abban, hogy ki vagy Krisztusban!