Olyan lett, mint mi                                                                                                                                        Január 20.

Lukács 2,52: „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.” (RÚF)

LUKÁCS 2,52

Hogyan lehetséges, hogy Jézus, aki Isten (Jn 1,1; 1Tim 3,16) és akiben a bölcsesség és ismeret minden kincse el van rejtve, gyarapodott bölcsességben? (Kol 2,3)

Isten Szellem. (Jn 4,24) Jézus – mint Isten – örökké létezett Szellemként.

Amikor Jézusként eljött a Földre, már a születésekor Úr volt, de ez a Szellemében volt. (Lk 2,11) A Szellemének nem kellett gyarapodnia vagy növekednie bölcsességben, ám a fizikai testének igen.

Az Úr tehetett volna másként is, de nem tette. Jézus pontosan úgy jött el erre a világra a fizikai, természetes testében, mint mi. Növekednie és tanulnia kellett.

Ő olyan lett, mint mi, hogy mi is olyanok legyünk, mint Ő. (2Kor 5,21)

Ez a nagy csere. Hozzánk hasonlóvá lett, hogy elhordozza minden bűnünket és irgalmas főpapunk legyen. (Zsid 2,14-18)

A kereszténység nem megváltozott, hanem kicserélt életet eredményez. Krisztus nem újít meg, hanem átformál minket a velünk való egysége révén. Ahogyan az örökkévaló Krisztus egy csecsemő testében jött el és vett lakozást – miközben megőrizte teljes isteni mivoltát –, az újjászületés által ugyanúgy lakozik most a mi testünkben teljes dicsőségében és hatalmában. Hozzá hasonlóan gyarapodj a bölcsességben és annak megértésében, hogy ki vagy most Krisztusban!