Jézus felkészült                                                                                                                                             Január 19.

Lukács 2,46: „Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket.” (RÚF)

LUKÁCS 2,41-51

Ez az egyetlen feljegyzés a Bibliában Jézus gyermekkoráról, mégis sokat tanulhatunk ebből a rövid beszámolóból.

A tizenkét éves Jézus bölcsessége megdöbbentette azokat az embereket, akik egy életet töltöttek az Írások tanulmányozásával (47. vers) Ne feledd, hogy Jézusnak nem volt teljes hozzáférése a Szentíráshoz úgy, mint nekünk ma. A zsinagógában tett látogatásaira és a mennyei Atyjától kapott közvetlen, kinyilatkoztatott ismeretre kellett hagyatkoznia.

Kérdéseket is feltett ezeknek a tudósoknak. (46. vers) Csodálatos, amikor ráébredsz, hogy Őbenne van a bölcsesség és az ismeret minden kincse! (Kol 2,3) Jóllehet Isten volt, valóságos emberi testben élt, amelyet tanítani kellett.

Már ilyen fiatalon világosan megértette, hogy ki az igazi Atyja és pontosan miért jött a világra. (49. vers) Csak találgatni tudjuk, milyen hatással lehetett mindez a gyermekkorára.

Látjuk tehát, hogy Jézus már gyermekkorában ismerte az elhívását és a sorsát. Ám nincs feljegyzés csodákról vagy a szolgálatáról egészen addig, amíg János be nem merítette harmincévesen. Nem kis feladat volt felkészíteni egy testet, amelyen keresztül a mindenható Isten megnyilvánulhatott. Dicsőség Istennek azért a nagy szeretetért, amely miatt mindent feláldozott értünk.