Szellemi hadviselés                                                                                                                                          Január 18.

Máté 2,16: „Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket ahhoz az időhöz mérten, melyet a bölcsektől megtudott.” (RÚF)

MÁTÉ 2,16-23

Heródes cselekedeteinek igazi ösztönzője a Sátán volt. Amióta az Úr először megprófétálta, hogy egy ember a fejére tapos, a Sátán üldözi az asszonynak ezt a „magvát”. (1Móz 3,15)

Úgy tűnik, a Sátán képes érzékelni, amikor az Úr egy jelentősebb lépést tesz a Földön. Mózes idejében arra indította a fáraót, hogy ölje meg az izraelita rabszolgák minden fiúgyermekét, itt pedig arra sarkallja Heródest, hogy gyilkoljon meg minden fiúgyermeket Betlehemben. Kétségkívül arra törekedett, hogy kiirtsa a „magot”, aki a fejére fog taposni.

Ma szintén azt látjuk, hogy gyermekeket ölnek meg. Ezúttal az abortuszon keresztül. Fiataljainkat is példátlan módon támadják. Lehetséges, hogy a Sátán úgy véli, ez az a nemzedék, amelyik elhozza az Úr második eljövetelét? Kétségbeesésében próbálja távol tartani a végzetét azzal, hogy elpusztítja ezt a generációt?

Elegendő szellemi érzékkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy felismerjük: hasonlóan Mózes és Jézus idejéhez, az ártatlan gyermekek legyilkolása napjainkban egy még fontosabb harc jele a szellemi világban. Mi lehetünk az a nemzedék, amelyik meglátja az Úr visszatérését. Dicsőség az Úrnak!