Masthead header

Hitvallás

A Szentírás:

Hisszük, hogy a Szentírás egésze (mind az Ó-, mind az Újszövetség) Istentől ihletett, és ez a végső tekintélyünk minden ügyben, ami a tanítást, a feddést, a megjobbítást és az igazságban való nevelést illeti (2 Timótheus 3:16,17).

Isten:
Hiszünk az egy igaz Istenben. Lényegét, természetét, jellemvonásait tekintve egy, de három személye van: Atya, Fiú és Szent Szellem (1 János 5:7).

Jézus Krisztus:
Hiszünk az Úr Jézus Krisztus istenségében és szűztől való születésében. Hiszünk abban, hogy a Golgotán kiontatott a vére a bűneink bocsánatáért, hogy feltámadt testben és felment az Atya jobbjára. Nem abban hiszünk, hogy Ő egy út az Atyához, hanem abban, hogy Ő az egyetlen út, aki által megigazulást, újjáteremtést, megszentelődést és megdicsőülést nyerhetünk. Ő valójában az Üdvözítőnk (1 Korinthus 1:30-31).

A Szent Szellem:
Hiszünk a Szent Szellembe való bemerítkezésben, amely a nyelveken szólással fejeződik ki az Apostolok Cselekedetei 1:8; 2:4; 9:17; 10:44-46; 11:15-16 és 19:6 szerint. Hisszük, hogy ez az újjászületéstől különböző, de azt követő megtapasztalás, amely hit által nyerhető el (Galata 3:2).

Üdvösség:
Hisszük, hogy mindazok, akik bűnbánattal és hittel elfogadják az Úr Jézust Megváltójukként és Urukként, újjászületnek (Apostolok Cselekedetei 20:20-21; Róma 10:9-13).

Gyógyulás:
Hisszük, hogy Krisztus megváltó munkája a kereszten biztosította a gyógyulást az emberi test számára (Máté 8:16-17; Ézsaiás 53:4; 1 Péter 2:24).

A feltámadás:
Hiszünk az igazak és gonoszok feltámadásában; az előbbiek esetében az örök életre, az utóbbiakéban az örök kárhozatra (Máté 25:46).

Jézus második eljövetele:
Hiszünk az Úr Jézus Krisztus szó szerinti, testben történő második eljövetelében (1 Thesszalonika 1:10; 4:16-17).

A Gyülekezet:
Hisszük, hogy az egyetemes gyülekezet mindazon igaz hívőkből áll, akik Krisztusban üdvösséget nyertek (Efézus 1:22-23). Hiszünk a helyi gyülekezettel való közösséggyakorlásban, és támogatjuk ezt (Zsidó levél 10:25).

A Szellem ajándékai:
Hisszük, hogy a Szent Szellem ajándékai és megnyilvánulásai szolgálnak (1 Korinthus 12:7).

Hozzászólások

Az e-mail címét soha nem tesszük közzé. Kötelező mezők csillaggal jelölve. *

*

*